Home Create my own Portal  
Username:
Password:
Create a account
Graphic design, publishing and print news - your Graphic Arts watch list...
 
  Submit Article Add a Feed Watchlist
Archived item

AquaAeroTerapia w Painterze

Aerograf. Narz?dzie idealne do tworzenia hiperrealistycznych rysunków przypominaj?cych fotografie ze wzgl?du na mo?liwo?? uzyskania mi?kkiej kreski, plamy i ?agodnych przej??. Dla twórców maj?cych kilkana?cie godzin wolnego czasu, brak pilnych terminów i du?o cierpliwo?ci. Przeczytaj ca?? wiadomo?? na idg.pl

Read the full article


Comments on this item:

Nobody posted a comment yet

 
Feed of the Month
VideosQ2ID CC 2014
QuarkXPress to InDesign
Submit your own graphic design, publishing or printing industry news today!
What is graphic design?


Site Owner: David
Location: Los Angeles
© 2006 - 2013 Help/FAQ | Privacy Policy | Terms & Conditions | About us | Contact | Your feed on this site?